12.12.2009 - Šumperský čert

 

Všeobecná ustanovení

 

Datum pořádání: 12. prosince 2009
Místo: plavecký bazén v Šumperku
Technické uspořádání: plavecký oddíl TJ Šumperk
Přihlášky: Do 4.12.2009 na mail cert@plavanisumperk.cz nebo na adresu Zetochová Veronika, Starobranská 23, 787 01 Šumperk. V přihlášce, ve formátu ČSPS „Prihlas.xls“, uveďte číslo a název discipliny, příjmení a jméno závodníka, ročník narození a nejlepší čas dosažený v roce 2009. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebudou přijaty. Počet startů jednoho závodníka nesmí odporovat směrnicím o závodění mládeže. Za zdravotní stav závodníků odpovídají jejich trenéři.
Odhlášky: Do 9.12.2009 18:00 hod na telefon 736627693, nebo na cert@plavanisumperk.cz
Úhrada: Závodníci startují na náklady vysílajícího oddílu. Startovné činí 40,- Kč za každý přijatý start. Startovné se hradí při prezentaci (neplatí se za smíšené štafety).
Informace: Zetochová Veronika, Starobranská 23, 787 0l Šumperk
Tel. 7366627693, cert@plavanisumperk.cz

 

Technická ustanovení

 

Předpis: Závodí se podle „Pravidel plavání“, „Soutěžního řádu“ a ustanovení tohoto rozpisu.V závodě platí pravidlo jednoho startu (SW4.10).
Bazén: Krytý 25m, 6 drah rozdělených kotoučovými plováky, obrátkové stěny hladké.
Měření: Ruční
Systém soutěže:          Závody jsou soutěží jednotlivců. Plave se přímo na čas. Závodníci budou nasazeni do rozplaveb podle přihlášených výkonů.
Ceny: Medaile, diplomy, upomínkové předměty
Kategorie:
A- žáci a žákyně narození 1999 a mladší
B- žáci a žákyně narození 1998 - 1997
C- žáci a žákyně narození 1996 - 1995
D- muži a ženy narození 1994 a starší

 

Program a disciplíny

 

8:15    rozplavání
9:00    zahájení dopoledního programu
 

1.    50 m volný způsob žáci A         (max. 4 rozplavby)
2. 50 m volný způsob žákyně A (max. 4 rozplavby)
3. 50 m volný způsob žáci B (max. 4 rozplavby)
4. 50 m volný způsob žákyně B (max. 4 rozplavby)
5. 50 m volný způsob žáci C (max. 4 rozplavby)
6. 50 m volný způsob žákyně C (max. 4 rozplavby)
7. 50 m volný způsob muži D (max. 4 rozplavby)
8. 50 m volný způsob ženy D (max. 4 rozplavby)
9. 50 m znak žáci A (max. 3 rozplavby)
10. 50 m znak žákyně A (max. 3 rozplavby)
11. 100 m znak žáci B (max. 3 rozplavby)
12. 100 m znak žákyně B (max. 3 rozplavby)
13. 100 m znak žáci C (max. 3 rozplavby)
14. 100 m znak žákyně C (max. 3 rozplavby)
15. 100 m znak muži D (max. 2 rozplavby)
16. 100 m znak ženy D (max. 2 rozplavby)
17. 50 m prsa žáci A (max. 3 rozplavby)
18. 50 m prsa žákyně A (max. 3 rozplavby)
19. 100 m prsa žáci B (max. 3 rozplavby)
20. 100 m prsa žákyně B (max. 3 rozplavby)
21. 100 m prsa žáci C (max. 3 rozplavby)
22. 100 m prsa žákyně C (max. 3 rozplavby)
23. 100 m prsa muži D (max. 2 rozplavby)
24.   100 m prsa ženy D                                (max. 2 rozplavby)

 

13:30 rozplavání
14:00 zahájení odpoledního programu
 

25.   50 m motýlek žáci A (max. 3 rozplavby)
26. 50 m motýlek žákyně A (max. 3 rozplavby)
27. 50 m motýlek žáci B (max. 3 rozplavby)
28. 50 m motýlek žákyně B (max. 3 rozplavby)
29. 50 m motýlek žáci C (max. 3 rozplavby)
30. 50 m motýlek žákyně C (max. 3 rozplavby)
31. 50 m motýlek muži D (max. 2 rozplavby)
32. 50 m motýlek ženy D (max. 2 rozplavby)
33. 100 m polohový závod žáci A (max. 3 rozplavby)
34. 100 m polohový závod žákyně A (max. 3 rozplavby)
35. 100 m polohový závod žáci B (max. 3 rozplavby)
36. 100 m polohový závod žákyně B (max. 3 rozplavby)
37. 100 m polohový závod žáci C (max. 3 rozplavby)
38. 100 m polohový závod žákyně C (max. 3 rozplavby)
39. 100 m polohový závod muži D (max. 2 rozplavby)
40. 100 m polohový závod ženy D (max. 2 rozplavby)
41. 200 m volný způsob žáci B (max. 3 rozplavby)
42. 200 m volný způsob žákyně B (max. 3 rozplavby)
43. 200 m volný způsob žáci C (max. 3 rozplavby)
44. 200 m volný způsob žákyně C (max. 3 rozplavby)
45. 200 m volný způsob muži D (max. 3 rozplavby)
46. 200 m volný způsob ženy D (max. 3 rozplavby)
47. 50 m volný způsob – smíšené štafety    (max. 2 rozplavby)